22 januari, 2009

Natuur, mijnheer - het is hard werken hoor


Om de duinen een natuurlijk voorkomen terug te geven - dus beslist niet zoals op de foto - gaat de Amerikaanse vogelkers, ook wel bekend als bospest aangepakt worden. Ik hoop dat men de Amerikaanse van de inheemse kan onderscheiden, want zo gemakkelijk is dat ook weer niet. (De inheemse verliest zijn blad in de winter, naar ik meen).
Het helpt dat het konijn, ooit moedwillig bijna uitgeroeid als niet-thuishorende in het duin, weer terug lijkt te komen. Daarvoor dienen wel eerst pony's ingezet te worden:
De konijnenstand neemt tegenwoordig zichtbaar toe in de duingebieden waar pony's zijn ingezet als grazers. Deze eten grote hoeveelheden duinriet, waardoor de vegetatie verjongt en malser wordt. Dit levert voor de konijnen beter verteerbaar voedsel op.

Het is hard werken, maar dan heb je ook echte natuur!

Geen opmerkingen: