08 januari, 2009

Gaza - de naam zegt het al bijna


Voor het geval ulieden - of beter: men, ikzelf incluis - dacht dat paprika's en sinaasappelen het voornaamste product van Gaza zouden zijn, als Gaza ooit nog aan iets produceren toe zou mogen komen: lees dit en denk nog eens na. Ook over de redenen waarom er nu gebeurt wat er gebeurt op dit ogenblik.

(Het Nederlandse woord gaas is ontleend aan de plaatsnaam Gaza.)

Geen opmerkingen: