22 januari, 2009

Transitie


Verder zoeken in aansluiting op wat ik gisteren schreef leverde de vondst van overstapplaatsen, zoals ik ze zou noemen op:
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk te maken. Peak Oil en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop! Transition Towns gaat over oplossingen en laat zien hoe je die zelf organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap.


Van de site verbonden aan het oorspronkelijke initiatief:

De overstap is een maatschappelijk experiment op grote schaal.
We zijn er van overtuigd dat

▪ als we op de regeringen wachten het te weinig en te laat zal zijn
▪ als we individueel handelen het te weinig zal zijn
▪ maar als we als gemeenschap handelen het net genoeg en net op tijd zou kunnen zijn.

Overstapplaatsen in Aotearoa, België althans Vlaanderen en
Nederland.

Omslag weet er meer van...

Geen opmerkingen: