12 september, 2008

Onvoorwaardelijk levenslang voor Jezus"Jesus for President!" So proclaims a progressive Christian movement aiming to tweak the national conscience. Recent trend lines in the country suggest an even more provocative tagline for our consideration: "Jesus for Parole."

That's right. Jesus is imprisoned — at least in the view of an increasingly vocal set of Christians spurred into action by some deeply troubling truths about America and our bursting-at-the-seams prison system.
Verder lezen - een opmerkelijk opiniestuk van Tom Krattenmaker uit Portland, Oregon.

Matth. 25:36 zegt: Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
Tot mijn verbijstering levert een zoektocht naar de woorden "Ik was die gevangene" alleen teksten van mijzelf op. Niet alleen in de VS is Christus onvoorwaardelijk opgesloten.

Eigenlijk is het niet verrassend, de kop hierboven. Tenslotte is Jezus gekruisgd, dus dit kan er ook nog wel bij, zal het antwoord van de allerchristelijkste boven-ons-gestelden zijn.

Geen opmerkingen: