24 september, 2008

Ellul over geloof


Van de site van de mij niet bekende theoloog James A. Fowler een stuk van Jacques Ellul, over het belangrijke verschil tussen foi en croyance (neem ik aan) oftewel faith en belief.

Foi is als men het stuk goed tot zich door laat dringen mystiek gefundeerd. Croyance is wat je op zondagochtend als het ware mechanisch over je heen laat gaan (wat weinigen nog maar meemaken, in West-Europa). Ellul, de anti-mysticus, heeft geen goed woord over voor croyance en geeft de voorkeur aan foi. Eens te meer vraag ik mij af wat hij nu precies tegen mystiek had.

Het merkwaardige is dat het onderscheid in het Nederlands of Duits niet zo gemakkelijk tot uitdrukking te brengen is. Geloof tegenover godsdienst? Geloof tegenover kerksheid?

Geen opmerkingen: