14 september, 2008

Anarchistische scrupules over een geslaagde conferentie


Foto van de laatste minuten van een van de laatste zittingen op de conferentie van het Anarchist Studies Network in Loughborough. Op de foto onder anderen David Goodway, Ramsey Kanaan van AK/PM Press en Sasha Lilley (van Pacifica Radio - wonderlijk iemand een inleiding te horen houden over een station waar je bijna dagelijks naar luistert).

Het is een bijna vanzelfsprekend bezwaar voor anarchisten: de universiteit is een gevestigde institutie, die niet van het staatsapparaat los te denken is (er was een tijd dat zoiets een ideologisch staatsapparaat werd genoemd). Mag men voor zoiets een studieconferentie houden? Mag een studiebijeenkomst als zodanig eigenlijk wel?

Dergelijke scrupules zal men nooit uit conservatieve, liberale, christen- of sociaal-democratische hoek horen. Daar vindt men het recht van staatssponsoring een volkomen natuurlijke zaak. Maar dit is ook een uitvloeisel van het accepteren en omhelzen, ja zelf beheersen van die staat. De reden van de ongemakkelijke verhouding is voor anarchisten wel duidelijk.

Wordt het anarchisme hoofdzakelijk zoniet alleen door anarchisten bestudeerd? Ook over de vergelijkbare toestand "bij de anderen" hoort men nooit bezwaren. Het antwoord zou moeten zijn: nee, dat hoeft niet. Maar waar zijn de Quacks van heden? In Nederland was Van Doorn zo'n beetje de laatste die de moeite nam een stroming te bestuderen waar hij zelf niet toe behoorde. De verzuiling heeft op dit gebied ook toegeslagen. Wie zal het doen, als de anarchisten het zelf niet doen? Kortom: bezwaar afgewezen...

En dan het schuldgevoel aangaande het primaat van de praxis. Ook hier geldt: op de daad volgt de gedachte, niet omgekeerd. Reflectie op praktijk kan nooit slecht zijn - of het nu om Ranters in de zeventiende eeuw gaat of om demonstranten bij de Republikeinse Nationale Conventie ruim een week geleden. Bij anti-intellectualisme is niemand gebaat.

Kortom: een onverwacht geslaagde bijeenkomst van meer dan 120 mensen met een stuk of honderd voordrachten - veel meer dan de organisatoren hadden verwacht. Straks is de conferentie nog te geslaagd gebleken....

Geen opmerkingen: