01 oktober, 2008

Een schot los kruit


Het is een voor de hand liggende gedachte, hoewel ook eigenlijk niet meer: het recht op organisatie van loontrekkenden. Het logo Jobs with justice verwijst oorspronkelijk hiernaar, De actiegroep is inmiddels ingehaald door de crisis - die als zodanig niet onverwacht behoort te zijn, maar waarvan het tijdstip waarop zij acuut werd natuurlijk niet te voorzien was. Vandaag 1 oktober is het dan actiedag tegen de 700 miljard voor Wall Street. Een verderstrekkend actieplan behelst belastingbetalen.

Wat deze crisis ons allen vooral leert - naast de blijkbaar onbeperkte beschikbaarheid van geld als het erom gaat zogenaamde bedrijven overeind te houden, alsof Fortis een bedrijf genoemd zou mogen worden - is dat de kiezers het niet alleen bij referenda over Europa, of in landen als Palestina (land?), Venezuela of Bolivia, desnoods Oostenrijk - hoewel, dat was vroeger - gewoon per definitie bij het verkeerde eind hebben. Nu krijgen we het schouwspel dat de EU (wie zijn dat? Peter Mandelson en Neelie Kroes? nee toch?) het parlement van de VS bestraffend toespreekt. Dit parlement zal sufgezeurd worden om alsnog zevenhonderd miljard in een bodemloze put te gaan gooien. Het Congres had zijn oor eens te luisteren gelegd bij het morrende volk, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wat maakt het ook uit, het is afgelopen met de dollar, en dus ook met de VS.

Hoe serieus de parlementaire democratie in Nederland genomen wordt blijkt ook nu hier. Het is uiterst beschamend dat alleen Verdonk - om niet goed begrijpelijke redenen, maar dat is niet terzake - tegen de quasi-nationalisatie van Fortis stemt. Juist nu is het niet de tijd voor consensus, parlementariërs!
Hoe moet het als België wordt opgeheven, een streven van rechts "Vlaanderen"?

Het is overigens een ernstig misverstand dat de Volksrepubliek China als economisch en desnoods politiek overwinnaar na de val van dollar en VS overeind zal blijven. Hoe zou het kunnen, nu het als het ware de werkplaats van de VS is geworden? Wie moet dan de industriepoducten afnemen? En wat zal de Chinese dollarvoorraad China baten, als er Weimar/Zimbabweachtige inflatie uitbreekt in de VS?

Het einde van het kapitaal is het einde van het kapitaal, punt. Conclusie van Robert Kurz:

Erschüttert wird nicht ein „Modell“, das durch ein anderes abgelöst werden könnte, sondern die herrschende Produktions- und Lebensweise als gemeinsame Grundlage des Weltmarkts.


Het laatste woord aan Sharon Jones, over de actie die iedereen in de VS al veel eerder had moeten ondernemen.

Geen opmerkingen: