01 oktober, 2008

De klassieken van de politieke economie


"You cannot take that to the bathroom," zei de standhouder in Loughborough, toen ik mijn vreugde uitsprak over de Engelse uitgave van De arbeidersraden van Pannekoek, en mijn spijt dat het in Nederland alleen antiquarisch te vinden is - maar dat de tekst wel integraal op het internet staat. (Verkeerd onthouden: in het Engels, ja).
Blijkbaar is bathroom nu ook een gangbaar woord voor de WC op het eiland... Misschien kan het met een draadloze internetverbinding? Je moet er wel zin in hebben...

Maar alle gekheid terzijde. Het zijn tijden om de klassiekers van de politieke economie ter hand te nemen. Alle, ook Marx, als Penguin Classic te vinden, dan in het Engels uiteraard, een enkele antiquarisch. En alle ook te vinden op het internet.


 • Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

 • David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation

 • Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie

 • Karl Marx, Das Kapital I

 • De al jaren niet meer leverbare vertaling door I. Lipschits


 • John Stuart Mill, Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy

 • Henry George, Progress and Poverty: An Inquiry into the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy.

  Ik wilde het rijtje voltooien met Franz Oppenheimers Kapital - wie weet... Maar nee, maar van hem staat heel wat op het net, onder andere een te downloaden Nederlandse vertaling van Der Staat.

  U heeft geen excuus meer.
 • Geen opmerkingen: