19 oktober, 2008

Arm van geest...


Wie de huisvrouw van Kain was is een belangrijke vraag als je denkt dat Kain iemand was, dat het er toe doet dat Kain bestond en dat hij een vrouw had. Waar kwam zij vandaan?
Je zou kunnen denken - het is geen vrijzinnige redenering, er is niets orthodox' dat zich ertegen verzet - dat er naast de twee genoemde hoofdfiguren van Genesis 2 meer mensen op de wereld gezet waren. Maar ja, dat staat nergens. En dus:

Since Adam lived several hundred years, having lots of children was not a problem. The Genesis account does not tell us about the order of the births nor does it tell us how old they were. By having many children it is certainly possible that there were many women around. This would mean that Cain married either a sister or a niece or some other relation. Of course at this point, the question of inbreeding is raised. But it is not a problem early on in the human race because the genetic line was so pure. Therefore, the prohibition against incest was not proclaimed until much much later.


Als er nu iets is om zich zorgen over te maken aangaande de Verenigde Staten is het 't gegeven dat zeker de helft van de bevolking (Chomsky spreekt ergens van zestig procent) er van overtuigd is dat de wereld zesduizend jaar bestaat. Het overgrote deel van deze zestig procent ziet er geen probleem in gebruik te maken van de kennis van mensen die niet weigeren te weten hoe het zit, en rijden dus in auto's op fossiele brandstoffen. Alleen de Amish zijn respectabel, met hun paardentractie. Al die anderen, hoe omschrijf je die? Ik denk er liever niet aan, maar ik woon niet in de VS, ik heb makkelijk praten. Als zogeheten progressieve Democraat kun je er dit van maken.

Het gaat er eigenlijk om: wie zal de volgende president van de VS blijken te worden, gesteld dat er geen staatsgreep gepleegd wordt de komende paar maanden? Ik doe in het algemeen niet aan wedden, maar ik zie geen reden optimistisch te zijn. McCain als de Perón en Palin als de Isabel die tenslotte terzijde geschoven kan worden - al was het maar door degene die haar vice-president wordt. De ondergang van de VS wordt echt geen mooi schouwspel.

Obama is te zwart. En hij is te slim. Hij poseert niet eens als intellectueel, maar hij spreekt hele zinnen en wekt de indruk dat hij meerlettergrepige woorden aankan. Daar houden wij niet van hier.

Ik hoop dat ik te pessimistisch ben.

Wat houdt dat land bij elkaar, behalve het zwaaien met die vlag, vraag ik mij af bij het lezen van het verslag aan het Scheppingsmuseum.
De Flintstones?

Geen opmerkingen: