04 oktober, 2008

Het Zonnelied


Traditie - vorig jaar hier in het vroegste Italiaans van Franciscus zelf, nu in modern Nederlands. De aanhef door mijzelf vertaald, de rest van het gedicht komt van deze site.
Er staat een kapucijnen-vertaling op het net waarbij signore als Eeuwige wordt weergegeven. Dit is nu gebruikelijk en theologisch ongetwijfeld verantwoord, maar het is eenvoudigweg geen betekenis van signore. Dat de Eeuwige ermee bedoeld wordt weten wij toch wel.

ZANG VOOR ALLE SCHEPSELEN

Allerhoogste almachtige goede Heer,
Van u zijn de lof, de roem en de eer en alle zegen.
U alleen, allerhoogste, komen zij toe,
en geen mens is het waardig Uw naam te zeggen.

Wees geloofd, mijn Heer
door al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij
en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet,
klaar, kostbaar en mooi.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder wind en de luchten
en wolken en heldere hemel
en ook door weer,
dat gij Uw schepselen geeft.

Wees geloofd, mijn Heer
door zuster water,
zo nuttig en nederig
zo kostelijk en kuis.

Wees geloofd, mijn Heer,
door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
Schoon is hij en vrolijk
en krachtig en sterk.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en voedt en ons

velerlei vruchten schenkt
en kleurige bloemen en gras.

Wees geloofd, mijn Heer, door hen die
om Uw liefdes wil vergeven,
die onzekerheid en verdriet verdragen.
Zalig zij die in vrede volharden.
Zij worden door U gekroond.

Wees geloofd, mijn Heer,
door onze zuster, de lijfelijke dood.
Zalig degenen die zij verzoend vindt
met Uw heiligste wil.
Hen kan de tweede dood niet deren.

Looft en prijst mijn Heer!

Geen opmerkingen: