13 oktober, 2008

Jaja, Marx is weer helemaal terug


Dalende koersen worden door wanhopig naar hun voorhoofd grijpende - witte - mannen gesymboliseerd. Liefst ook veel tegelijk.
Stijgende koersen zijn blij kijkende leuke - witte - jonge vrouwen. Niet zoveel.
Maar al met al - als het radionieuws ons verblijdt met de mededeling dat we een keerpunt gepasseerd zij en dat "we" geheel nieuw terrein betreden, blijven de vragen.

De banken worden niet zonder vergoeding genationaliseerd. Het valt op dat het niet tegen beurskoersen gebeurt, maar voor vele (tientallen) miljarden meer. En de nationalisatie is niet blijvend. Wedden dat de privatisering wel tegen beurskoers, zoniet tegen lagere prijs, zal plaatsvinden?
Bianca Molenlandkaas en Dennis Herbergbier mogen betalen. Desnoods in de vorm van nog verder opgelopen staatsschuld voor de toekomst. Zoniet - wat dan? Dan is het geld waarmee de nationalisatie wordt betaald net zo virtueel als wat het beoogt te bestrijden, oftewel: een vergiftigde schuld. Het verkiezingscircus in de VS belooft alweer belastingverlaging, en gesteld dat men zich er aan houdt - waar wordt deze operatie van gefinancierd?

Na ons de zondvloed. Die zou nog wel eens heel snel kunnen komen. De Royal Bank of Scotland werd een paar weken geleden nog als rotsvast en degelijk in de storm afgeschilderd, en is inmiddels voor zestig procent overgenomen door de Britse overheid. En aangezien er niet voorzien is in tegemoetkoming op gemene lasten voor degenen die hun persoonlijk krediet niet kunnen aflossen blijven er huizen ontruimd worden in de VS, huizen waarvoor geen koper te vinden is - en aan verhuren denken de banken, waaraan de huizen vervallen, niet. Als al die ten onrechte verleende hypotheken blijven oplopen blijven er "giftige" kredieten rondwaren waardoor het kredietstelsel opnieuw tot stilstand kan komen. Dit laatste is zeker een dag gebeurd, het is zijdelings opgemerkt, maar het is het belangrijkste nieuwsfeit dat er op wijst dat het niet alleen een oefening in shockkapitalisme is. Maar goed, de meisjes lachen vandaag. (Als u zegt dat ze in de regiekamer bij een televisiestudio zitten of dat het luchtverkeersleidsters zijn die elkaar een daverende grap vertellen geloof ik u misschien nog meer dan dat dit iets met "de beurs" te maken heeft).

En wordt de rekening zoals gewoonlijk neergelegd bij de zogeheten Derde Wereld? Indonesië heeft niets met de hypothekencrisis te maken, maar de beurs is er totaal ingestort. Ook voor Afrika wordt gevreesd ("het ging er net zo goed" - o? wat rookt u eigenlijk?).

Nu het woord kapitalisme weer volop valt wordt ook nog wel eens gezegd dat "Marx weer regelmatig geciteerd wordt". Het is mij nog niet opgevallen. Hij heeft het woord Kapitalismus zelf nooit gebruikt, het is door anderen afgeleid van het woord kapitalist dat bij Marx waarschijnlijk het zelfde betekent als bourgeois. Waarschijnlijk, want hij heeft ook al geen samenhangende klassentheorie nagelaten - notities ter grootte van een boekpagina. In het algemeen wordt hij dan ook geciteerd door mensen die nooit iets van hem gelezen hebben en maar wat in de ruimte zwetsen. Door briljante economen, zogezegd. Die kunnen de zogenaamde marxisten van de jaren zeventig de hand reiken, voorzover het niet om dezelfden gaat.

Geen opmerkingen: