17 oktober, 2008

Het duidelijke geheim


1. Voor het eerst sinds het voorjaar weer in Oude Papieren gedoken terwille van de geschiedenis van het christen-anarchisme. Nu ten dienste van mijn eerste bijdrage in een internationale bundel, dus de aanleiding kon geringer zijn.
Ik verneem dat het signalement van de intrigerende groep waar ik mij nu mee bezighoud gedaan is door Waling Dijkstra, de grootvader om precies te zijn van mijn overleden literaire mentor.

2. Naast mij blijkt de voormalige predikant van het grenshospitium te zitten, ook speurend in papieren. Hoe toevallig is het dat ik net op deze dag een emailcorrespondentie voer over degenen die de hoogste prijs hebben betaald voor het Nederlandse vreemdelingenbeleid? Het precieze aantal zal misschien bij benadering te geven zijn, maar nooit precies.
Volgende week zondag is de herdenking van de Schipholbrand.

3. Eerder in de week: Ik zit op een bankje aan een gracht, aan de overkant ligt een bootje gemeerd dat de voornaam draagt van het meisje dat mij een dag van slag bracht met minijurk en vooral parfum. Zonder enige verklaring ruikt het rond het bankje waarop ik zit duidelijk naar parfum.
Lopend in de zon passeer ik of passeren mij een stuk of drie jonge vrouwen in jurken in de vorm van een trui, kort. Twee van hen lopen als het ware in een wolk van parfum.

Toeval is een gedachtenconstructie. Het leggen van verbanden tussen waar redelijkerwijze geen verbanden zijn plaatst de legger van de verbanden in het centrum van een eigen universum waarin alles een Geheim Maar Duidelijk Verband heeft.

Want in dit alles bestaat het verband uit mijzelf. Uitsluitend uit mijzelf zelfs.

Geen opmerkingen: