06 juni, 2008

Wat weten we van die mensen?


Voor de Tsjechische televisie is een documentaire gemaakt over Kosovo als gestolen land. De sympathie in Tsjechië ligt niet alleen bij de Slavische broeders omdat zij Slavisch zijn. Tsjechoslowakije is het land dat in 1938 gemakshalve werd opgegeven aan nazi-Duitsland, om de vrede te bewaren. Want wat wisten 'we" helemaal over die exotische mensen?

1968 is niet alleen Frankrijk, maar zeker evenzeer Tsjechoslowakije. In augustus is de bezetting veertig jaar oud. Het zou eenentwintig jaar duren voordat het afgelopen was.
De huidige bezetting door het Vierde Rijk lijkt uitzichtlozer. De documentaire is verboden door het regime - waarbinnen elementen ook niet gelukkig zijn met de gang van zaken, onder andere de erkenning van Kosovo als onafhankelijke staat - maar zolang het mag duren is er internet.

Daar staat de documentaire.

Op de foto een Servisch-orthodoxe kerk in Priština nadat de Albanezen onder NAVO-toezicht hun bevrijding mochten vieren. Een van de ongeveer tweehonderd, en uiteraard geen nieuws voor de vierderijksmedia.

AANVULLING:
De memoires van Carla del Ponte als bloedhond worden om de zelfde reden als de Tsjechische documentaire aangevochten. Zij heeft nooit oorlogsmisdadigers van de NAVO ter vervolging mogen noemen, en zij beschrijft wel heel opmerkelijke praktijken van de huidige premier van het door sommige landen (inclusief haar vaderland Zwitserland) erkende Kosovo.

Geen opmerkingen: