19 juni, 2008

Vegetarisme scheelt ook geld

Als ik lees dat een collega als André Bons vindt dat het niet goed gaat met de armoedebestrijding in Nederland kan ik het gevoel niet onderdrukken: maar dat is toch ook niet de bedoeling!?
Rijk ben je niet omdat het zoveel genot geeft uit zichzelf. Rijk zijn is pas echt genieten als je weet dat anderen het niet zijn. En dat er zeer armen zijn, zoniet hongerigen, zoals in de Verenigde Staten.
De overheid is er niet om nood te lenigen, de overheid is er om overheid te zijn, en desgewenst de hongerzweep te laten knallen. En de rijken te beschermen tegen de armen.

In het Verenigd Koninkrijk wordt voor het einde van het jaar een verhoging van de energieprijzen met veertig procent voorspeld. Voor mensen aan de rand en voor gepensioneerden een onoverkomelijk vooruitzicht.
Grijnzend zegt een denktankfiguur op de televisie dat de macht van de bonden sterk verminderd is, dus stakingen kun je niet verwachten. Reken maar dat je die wel kunt verwachten, zoals bij Shelltankchauffeurs in Groot-Brittannië, of streekvervoerpersoneel in Nederland. En voor staken heb je geen bonden nodig als honger echt dreigt (dit geldt niet zozeer voor Nederland, maar in de VS bijvoorbeeld en elders). U wilt zo graag terug naar de negentiende eeuw met uw zogenaamde vrije markt, dan kunt u uw negentiende eeuw krijgen.

Als omineus teken wordt in de VS gezien dat de verkoop van spam sterk toeneemt. Het geldt bij uitstek als armeluisvoedsel.

Tevens cursus Portugees voor Engelssprekenden:

Geen opmerkingen: