12 juni, 2008

De blijde boodschap van de DUP


Over Ierland gesproken...
Het afgebeelde Lagerhuislid is de vrouw van de nieuwe premier van de zes graafschappen, Robinson, ook Lagerhuislid in Londen. Gezellig, het blijft in de familie. Daar zijn ze niet uniek in.
De afgebeelde mevrouw heeft vorige week nog verklaard dat homoseksualiteit een gruwelijke ziekte is die te genezen zou moeten zijn. Is het nog verbazingwekkend, gezien de politieke verhoudingen in Nederland, dat premier Brown nu precies haar partij nodig had om 42-dagen-voorarrest-zonder-aanklacht erdoor te drukken?

Gesteld dat New Labour of de PvdA nog als links beschouwd hadden mogen worden, wat natuurlijk al flauwekul zou zijn - zullen we het dan eens over dit verraad van links hebben?

Geen opmerkingen: