11 november, 2006

Wisenten in de duinen


Het aantal konijnen in het wild in Nederland, en zeker in de duinen, houdt nog steeds niet over. De achteruitgang is tot staan gekomen, maar de begroeiing tegengaan, waarvoor ze ooit vervloekt werden in het duin en waarvoor ze nu node gemist worden, daarvoor zijn er te weinig konijnen. Drastische maatregelen worden overwogen. Volgend jaar worden er wisenten uitgezet in de Zuidelijke Kennemerduinen. Van de eland bestaan wel menselijke getuigenissen in Nederland, van de wisent niet. En in ieder geval bestond de huidige duinenrij niet toen het dier nog rondliep in deze streken. Blijkbaar ben ik al zo lang niet meer in die hoek van het Bosplan geweest dat het mij ontgaan is dat de wisenten vandaar in 2001 weer naar Artis zijn teruggebracht. Misschien vergaat het hen beter in de duinen. Het is wel ingrijpende Nieuwe Natuur in plaats van konijnen.

Geen opmerkingen: