05 november, 2006

Altijd klaar voor het werpen van de eerste steen

Aan mensen (mannen vooral) die veel lawaai maken tegen hun medemensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot mensen van hun eigen sekse zit meestal een luchtje. En vooral de evangelicalen, in de Verenigde staten en elders, wier belangrijkste strijdpunt de heiligheid van het huwelijk tussen man en vrouw is, zijn alleen daarom al verdacht.
Ik zie niet zoveel in linkse kiesheid ten aanzien van de val van zo iemand als Ted Haggard. Behalve het besef onder handenwringen dat het zijn achterban niet tot inkeer zal brengen en zal doen besluiten dat naastenliefde wel degelijk inhoudt: leven en laten leven - en: oordeel niet opdat gij niet geoordeeld worde.
Jammer genoeg geldt het zelfde wel degelijk ook voor de kerken in het zuiden, waar men zoveel lawaai maakt over de onmogelijkheid homoseksuelen tot pastor laat staan bisschop te wijden. Jammer, omdat ik anders zou zeggen: misschien moeten de Verenigde Staten tot zendingsgebied verklaard worden. (Bij dezen toch even gezegd).

Geen opmerkingen: