13 november, 2006

Welkom in Nederland

De enige plaats van belang in Nederland waar gratis openbare toiletten zijn, en dan nog volop ook, is Schiphol. Dit geeft mensen die net aankomen toch een bijzonder onrepresentatief beeld van Nederland. Het wordt hoog tijd dat die toiletten kostendekkend geëxploiteerd gaan worden. Toch jammer dat veel mensen dankzij de euro misschien niet eens grote problemen zullen hebben bij het betalen, maar er komen natuurlijk volop mensen aan die de zweep van de Nederlandse behoefte aan kostendekking zullen voelen.
Vijfenveertig cent, contant te voldoen in een gleufje dat het op gezette tijden laat afweten - dat zal ze leren. Drie muntjes, jazeker - ze mogen er ook vijftig cent of een hele euro ingooien, dan krijgen ze uiteraard niets terug.
Ik kan mij niet voorstellen dat hier al niet ernstig over nagedacht is - zoniet, dan wil ik voor dit managementsadvies Welkom in Nederland - geld stinkt niet! graag een reële vergoeding vangen.

Geen opmerkingen: