09 november, 2006

Realistisch-socialistische varkenshuisvesting


Een bericht van twee weken geleden:
"Ruigoord wordt genoemd als één van de locaties waar een grote 'varkensflat' kan komen.
Deze grote varkenshouderij maakt onderdeel uit van een groot Agropark, dat verder bestaat uit glastuinbouw, een viskwekerij en champignonteelt. De 'varkensflat' moet 20 hectare groot worden en ruim honderdduizend slachtvarkens huisvesten op diverse verdiepingen.
Een aantal grote varkenshouders overweegt geld te steken in het Agropark. Het park zal tientallen miljoenen euro's gaan kosten."

Er zijn al precedenten. In Buren is er de Knorhof, in Creil de Knorpolder. Elsevier vindt Porc Plaza (wat voor taal moet dat nu weer voorstellen?) een gepaste naam.
Gretig springt GroenLInks hier op in: dit is een kans voor Amsterdam en voor al die mensen die tegen de bioindustrie zijn. Want de flat is zo varkenvriendelijk.
Pim Fortuijn was er vier jaar geleden al sterk voor. De altijd wat trage bolsjewieken van GroenLinks omarmen alsnog zijn gedachtengoed ten aanzien van varkens. Wie groen of links is heeft bij die club niets te zoeken.

Ook voor sociaal beleid wat mensen betreft en voor het milieu is de Partij voor de Dieren het alternatief. Mij zij enige reclame vergund:

"De PvdD wil het mededogen terugbrengen in politiek en samenleving en met realisering van haar verkiezingsprogramma 220x liever een aangenamere samenleving dichterbij brengen waarin niet het geld maar het leven centraal staat."

Geen opmerkingen: