02 november, 2006

Een anarchist uit Tennessee


Een serendipische ontdekking: Ross Winn, anarchist in Tennessee omstreeks honderd jaar geleden. Hij was er, als Tolstoj, van overtuigd dat de leringen van Jezus de anarchistische beginselen belichaamden, maar dat Kerk en Staat de boodschap verdraaid en op zijn kop gezet hadden. "Er zullen mensen zijn die er bezwaar tegen maken als ik Jezus een anarchist noem, maar ik ben er zeker van dat de hele wereld hem zo zou noemen als hij nu geleefd zou hebben en zijn leer predikte." De Kerstoverweging waaraan dit ontleend is.
Wikipedia heeft een aantal artikelen van hem in de etalage.

Geen opmerkingen: