19 november, 2006

Voer ons aan, Marianne


Als ik inspiratie krijg zal ik een aangepaste versie schrijven van het aloude Mariannelied, speciaal naar aanleiding van en voor de lijsttrekster van de Partij voor de Dieren. Het lied schoot mij dezer dagen in gedachten - Wijsheids Jacht Teelt Eigen Cracht - natuur- en dierenboeken genoeg, alle lof, maar ruw volk? Het moet "toegeschreven naar de dieren" worden. Tot later...

Mariannelied

Ik ben Marianne, proletaren!
Mijn naam is overal bekend.
'k Draag op mijn losgebonden haren
de rode muts der vrijheidsbent.
Ik ben uit het ruwe volk geboren.
De dag, als 't uur der vrijheid slaat,
zal hij als man mij toebehoren,
die 't moedigst aan mijn zijde staat.

Ga, ga, Marianne!
voer ons aan,
verlos de maatschappij
van de tirannen
En maak ons vrij!
En maak ons vrij! (x2)

Gij forse smid, gij die bedolven
in 's aardrijks schoot geen dag aanschouwt,
gij die moet zwerven op de golven,
gij akkerman die 't land bebouwt,
Uw meesters, lage parasieten,
bevelen u: gelooft aan God,
wijl zij een hemel hier genieten
en gij een hel, tot schand' en spot.

Ga, ga, Marianne...

Mijn republiek, o proletaren,
door d' eeuwen heen omvergehaald,
zal aan dezelfde dis u scharen,
wanneer gelijkheid zegepraalt.
'k Eis van de man dezelfde plichten,
dezelfde rechten voor de vrouw.
Zo zullen wij der mensheid stichten,
een vrij en vreedzaam staatsgebouw.

Ga, ga, Marianne!

Geen opmerkingen: