02 november, 2006

Driehonderdste verjaardag?


Volgens opiniepeilingen is een meerderheid van de Schotten de band met Engeland wel zat. In de tijden van Tory-hegemonie werd het linkse Schotland tegen zijn wil gedomineerd door rechtse Engelsen. Nu is Labour aan het bewind, gedomineerd door prominente Schotten, en de Unie geeft geen ruimte voor illusies. Meer hier. Op 1 mei 2007 zou de band tussen Schotland en Engeland juist driehonderd jaar bestaan.
In het socialistische Schotland van Alasdair Gray is iedereen Schot die in Schotland woont. Een ruimhartig nationalisme, dat ook het belangrijkste parlementaire verzet tegen de agressie tegen Irak vormt. Tijd voor een scheiding zonder geweld.

Geen opmerkingen: