01 november, 2006

Dodendagen


Kort voor de Mexicaanse Dodendagen, die corresponderen met Allerheiligen en Allerzielen, overviel de Federale Politie van Mexico de commune van Oaxaca. Paramiltairen hadden kort tevoren drie mensen doodgeschoten, onder wie een fotograaf/filmer van Indymedia New York. Het leek of de internationale publiciteit die dit met zich meebracht voor het federale bewind aanleiding was om de repressie op Oaxaca neer te laten.
Sinds juni werd de stad in feite besuurd door een comité van stakend onderwijspersoneel, aangevuld door een opmerkelijke coalitie van anarchisten en trotskisten. De opstand sloot aan bij de stemming in het land: de aanstaande overwinning van de kandidaat van links bij de presidentsverkezingen, de Andere Campagne van de Zapatistas. Beide zijn niet zo uitgepakt als verwacht. Oaxaca leek alleen te staan.

Blijkbaar was het belangrijkste dat de buitenwereld te melden moest krijgen over Oaxaca de manier waarop door de Associación Popular de los Pueblos de Oaxaca tenslotte de orde werd gehandhaafd: gestraften werden in het openbaar gekneveld en aan den volke vertoond. De Commune had nu eenmaal geen gevangenissen. Als zij ooit het stadium van eenzaam eiland dat zich moet verdedigen te boven komt zal hier ernstig verder over nagedacht moeten worden.
Of Oaxaca nog een toekomst heeft is na de overval van de politie de vraag. De federale regering erkent dat zij ondanks de grote overval van afgelopen zondag de stad (nog) niet in handen heeft.

Geen opmerkingen: