30 november, 2006

Drie gemeenten


Per 1 juli 2007 worden Saba, Sint_Eustatius en Bonaire Nederlandse gemeenten. De Nederlandse wetgeving zal er gelden. Omdat Nederland nu eenmaal Nederland is, zal er wel een uitzondering gemaakt worden voor de sociale zekerheid. Nu ja, die zal in Nederland ook verder uitgekleed worden.
De gemeenten worden zo serieus genomen dat er klaarblijkelijk nu iets gedaan gaat worden aan onderwijs in het Nederlands. Op de twee eerstgenoemde eilanden is de voertaal Engels, en in plaats van te juichen dat hun favoriete marktconforme patois een echte voertaal is in het Koninkrijk der Nederlanden, gaat het regime eisen dat de eilanders zich wel eerst even aanpassen. Engels is goed, maar het moet niet door donkere mensen gesproken worden. Laat staan Papiamentu. Er wordt ook nooit gezegd dat zij die zich maar hebben aan te passen bij de inburgering ook wel Fries zouden kunnen spreken in plaats van wat het beleidsvolk voor Nederlands laat doorgaan.

Het hoogste punt van Nederland wordt vanzelf 878 m, de top van Saba, vulkanisch en al.

De knoek van Bonaire.

Geen opmerkingen: