02 augustus, 2006

Twee derden


Kun je over collectieve waanzin glashelder en verhelderend schrijven? Blijkbaar.
Dit stuk van libertarian Gary North maakt duidelijk waarom de haast "van nature" antisemitisch ingestelde fundamentalisten in de Verenigde Staten zo pal achter Israel staan. [Hun antisemitisme uit zich schril in hun klachten over de liberal media - de meeste Joden in de VS zijn nu eenmaal liberal]. En niet eens omdat de Joden uit de VS daar naartoe moeten: ze betalen erg veel voor de emigratie van Russische Joden (intussen zijn er spijtoptanten en is de stroom wel tot staan gekomen). De meerderheid van de Joden moet teruggekeerd zijn in het Heilige Land. Dan komt Jezus de onsterfelijken halen - dit zijn allemaal christenen, en toevallig natuurlijk juist degenen die hierin geloven (de Rapture heet dit).
Een andere eis is dat twee derden van de Joden in het Heilige Land omkomen (en voor eeuwig verdoemd zullen zijn) om het ware rijk van Jezus mogelijk te maken.
Kortom: deze mensen zijn zo dol op Israel dat het voor twee derden moet worden uitgeroeid. Dat mag en dat moet volgens hun redenering, maar wel pas nadat zij onsterfelijk ten hemel zijn gevaren. Het zou een ramp zijn als Israel eerst van de kaart zou worden geveegd: dan zouden zij niet onsterfelijk zijn.
Twintig miljoen mensen geloven deze wartaal in de Verenigde Staten. Er zitten invloedrijke leden van de Republikeinse Partij onder deze patiënten.

Geen opmerkingen: