01 juni, 2016

Waar kinderen behoefte aan hebben is de vrijheid om te spelen, te leven!- door Joke Kaviaar -

Afgelopen donderdag zei Klaas Dijkhoff, staatssecretaris van justitie, dat hij "Geen behoefte heeft aan verruiming van het kinderpardon". Laat dat even bezinken. Dijkhoff heeft er "geen behoefte aan".

Denkt Klaas Dijkhoff werkelijk dat het om zijn behoefte gaat? Denkt hij nu echt dat het zijn taak is te voorzien in zijn eigen behoeftes? Dat zegt veel over deze politicus, maar natuurlijk niet alleen over hem. Het zegt alles over de Neederlandse politiek en over de politiek van de Europese Unie, Fort Europa. Het enige dat telt zijn de eigen behoeftes, of beter gezegd: de eigen belangen. En die zijn: het tegenhouden van vluchtelingen. En voorzover vluchtelingen hier al zijn: het deporteren van zoveel mogelijk vluchtelingen, ook al wordt dat niet zo gezegd.

Dijkhoff zegt ook: "Het is niet in het belang van het kind als er een regeling is waarbij iedereen zo lang mogelijk in de illegaliteit blijft zitten." Dat doet me denken aan Fred Teeven, zijn voorganger, die op Kamp Zeist een gezinsgevangenis in gebruik liet nemen omdat hij vond dat het beter was voor kinderen om opgesloten en gedeporteerd te worden, dan “in de illegaliteit te verdwijnen”.
Laat dit duidelijk zijn: die zogenaamde illegaliteit is geen zelfverkozen situatie en sterker nog: geen mens kan illegaal zijn. Het is verzonnen om mensen rechteloos te maken en het land uit te kunnen zetten. Die zogenaamde illegaliteit wordt opgelegd door beleid van overheden die asielaanvragen willen voorkomen en daarvoor een deal met dictator Erdogan van Turkije sluiten. Het is dat zelfde beleid dat hoge ambtenaren laat overvliegen voor een gratis vakantie met veel cadeautjes om deals over deportaties te kunnen sluiten. Volgens de wet is dat omkoping en corruptie, maar de DT&V mag het.

Er is veel toegestaan om migranten te weren, af te schrikken en kwijt te raken. En toch blijven mensen naar Europa vluchten, ook al is dat gevaarlijk. En toch blijven mensen er alles aan doen om niet gedeporteerd te worden. En zij hebben gelijk. En jullie hebben gelijk, die hier vandaag demonstreren voor jullie rechten. Daar is veel moed voor nodig want de DT&V oefent zware druk uit en bedreigd mensen. Ik heb groot respect voor jullie. Het is niet voor niets dat mensen liever hier blijven, ook al worden ze tot wanhoop gedreven. Wie in deze situatie toch liever hier blijft, heeft daar alle reden toe.

Als Klaas Dijkhoff zegt dat het kinderpardon in balans is terwijl het overgrote deel van de kinderen wordt afgewezen, dan bedoelt hij daarmee dat het goed lukt zoveel mogelijk kinderen af te wijzen. Dijkhoff, Rutte en Samsom moeten zich heel diep schamen omdat ze het wagen te doen of het beleid redelijk is. Maar er is niets redelijk en in balans aan opsluiting en deportaties. En het kinderpardon, dat bestaat niet echt.

We staan nu in Emmen en gaan straks naar Kamp Zeist. Daar is afgelopen week, of wordt komende week, de permanente gezinsgevangenis in gebruik genomen. Ik zeg: gezinsgevangenis. Want alweer wordt de waarheid verhuld door het anders te noemen en te zeggen dat het humaan is. De overheid noemt de gezinsgevangenis 'gesloten gezinsvoorziening' en zegt dat het kindvriendelijk is. Maar we laten ons niet voor de gek houden. En al die kinderen die er al gezeten hebben laten zich ook niet voor de gek houden. Als de gezinslocaties al vreselijk zijn om in te moeten verblijven, dan is Kamp Zeist dat zeker. Kamp Zeist, daar wil je niet heen, want na Kamp Zeist wacht het vliegtuig. De ingebruikname van de gezinsgevangenis sinds 1 oktober 2014 heeft de DT&V een nieuw drukmiddel gegeven. De gezinsgevangenis dient per direct te worden opgedoekt! Stop de chantage.

Wij zeggen: Sloop Kamp Zeist. Sloop alle detentiecentra en de gezinslocaties en de vrijheidbeperkende locatie in Ter Apel! Want feitelijk zijn het allemaal grensgevangenissen. Laat de mensen en hun kinderen vrij om zich te vestigen, vrij van geweld en armoede, oorlog en vervolging. Dit land is rijk genoeg. De EU is groot genoeg. Daar blijven we voor strijden. Hand in hand. Geen kind aan de kant!

Toespraak demonstratie Geen Kind Aan De Kant in Emmen op 29 mei 2016

Geen opmerkingen: