17 juni, 2016

Lentebeeld 2016 - Paddenvlieg


Er klopt iets niet aan deze pad, die wij van het fietspad afgeleidden om een ongeluk te voorkomen. De snuit lijkt een masker, de ogen zitten in een vlak, zoals bij mensen (en bij niet zoveel meer diersoorten) en het dier lijkt een neusje te hebben. Dat heeft het juist niet meer. Naar ik verneem wordt het aangegeten door de larven van de paddenvlieg, Lucilia bufonivora, die hun invasie beginnen bij de neusgaten en die langzaamaan de kop opeten. Een wrede speling van de natuur. We merkten pas dat er iets mis was met de pad toen we de foto maakten.
Zou het barmhartiger zijn geweest het dier aan het gevaar van overreden te worden door een fiets over te laten? Wijsheid achteraf.
Het rare gezicht tekent het dier als bestemd voor een spoedig gruwelijk einde, altijd langgerekter.

Geen opmerkingen: