29 juni, 2016

Het lijk dat nog niet beseft dat het dood is: New Labour

Blair's & Boris' Broadcasting Company meldt dat Jeremy Corbyn een motie van wantrouwen naar zijn hoofd heeft gekregen van 172 Lagerhuisleden. Veertig stemden voor hem, vier onthielden zich. Zijn verklaring dienaangaande:

"In de nasleep van het referendum van de afgelopen week staat ons land voor zeer grote uitdagingen. De risico's voor de economie en de levensstandaard stijgen. Het publiek is verdeeld.

De regering verkeert in wanorde. Ministers hebben duidelijk gemaakt dat zij geen exitplan hebben, maar dat zij vastbesloten zijn werkende mensen te laten boeten door een nieuwe ronde van bezuinigingen en belastingverhoging.

Labour heeft de verantwoordelijkheid leiding te geven waar de regering het niet doet. Wij moeten mensen samenbrengen, de regering ter verantwoording roepen, de bezuinigingen bestrijden en een weg uitstippelen naar de "uitgang" die banen en inkomsten beschermt.

Om dat te doen moeten we eensgezind zijn. Sinds ik tot leider van onze partij ben gekozen negen maanden geleden hebben we meermalen de regering verslagen bij haar aanvallen op de levensstandaard.

Afgelopen maand is Labour de grootste partij geworden bij gemeenteraadsverkiezingen. Bij het referendum van donderdag heeft een kleine meerderheid voor Vertrek gestemd, maar twee derden van de Labourstemmers hebben gehoor gegeven aan onze oproep om voor Blijven te stemmen.

Ik ben democratisch gekozen tot leider van onze partij voor een nieuw soort politiek door zestig procent van de leden en aanhangers van Labour, en ik zal hen niet verraden door af te treden. De stemming van fractieleden van vandaag heeft geen constitutionele legitimiteit. We zijn een democratische partij met een duidelijk partijreglement. Ons vol heeft leden van de Labourpartij nodig, vakbondsleden en parlementariërs die zich verenigen achter mijn leiderschap op een beslissend ogenblik voor ons land."

Hoe verder? De putschisten kunnen niet tegen de achterban op. Als zij zich afscheiden tot een nieuwe fractie blazen zij wellicht de kans op dat Labour in het geval van spoedig komende verkiezingen wint, maar hun afsplitsing zal niet de kiezers krijgen die Labour achter zich verenigt. New Labour is een lijk dat nog niet weet dat het dood is.

Toevoeging:


- Oorspronkelijk verschenen op Krapuul. De Nederlandse media zijn intussen zo diep gezonken dat een vertaling als deze nodig is - anarchisten moeten de sociaal-democratie hooghouden tegenover haar valse belijders.

Geen opmerkingen: