15 oktober, 2015

Vijf schrijfsters uit de omgeving van Vrede / de Vrije Mensch

Als "bijvangst" bij dit artikel kan ik de aanwezigheid van niet alle, maar wel een aantal schrijfsters uit de kring rond Vrede en het humanitarisme/christen-anarchisme op dbnl melden. Het valt op dat zij nogal vertegenwoordigd zijn als kinderboekenschrijfster, te beginnen met Ali Sanders van Loo, van wie evenwel alleen een modern-Hoogduitse vertaling van de Beatrijs online staat.

Verder: Christine Doorman, Marie Boddaert [tevens, niet geheel terzijde, de eerste schoonmoeder van Felix Ortt], Nellie van Kol, over wie Domela schamper brieste dat zij was overgelopen naar het Leger des Heils, en tenslotte Titia van der Tuuk, aan wie met de enkele kwalificatie "feministe" wellicht tekortgedaan wordt. Of het moest zijn dat het begrip feminisme dezer dagen zo getrivialiseerd is tot "goede baan voor hoogopgeleide witte vrouw" dat het daardoor verkeerd aanvoelt. Maar veel anarchistes hadden een hekel aan het woord.

Geen opmerkingen: