14 oktober, 2015

De meeste mensen zijn aardig

In dagen waarin de fascisering van met name Nederland voort lijkt te gaan, op het thema "vluchtelingen" die vooral moeten wegblijven of ontmoedigd, en waarin in de luwte van de gelijkgeschakelde media aardige mensen dan toch gewoon aardig zijn, zonder vragen te stellen of over uitkeringen te praten - in deze dagen dus blijft Rutger Bregman niet alleen in de vaststelling dat de meeste mensen aardig zijn, aan de hand van Peter Kropotkin.

Men kan er toch haast van op aan dat George Monbiot dat Nederlandse online blad niet gelezen heeft. Ook in Engeland is het heersende vertoog, dat altijd het vertoog van de heersers zal zijn, dat egoïsme goed is en altruïsme niet.
Ik ben ook maar matig tevreden, zacht uitgedrukt, met de aanbeveling dat altruïsme in evolutionair opzicht zo behulpzaam is voor Homo sapiens. Het betekent namelijk toch weer dat op zeker niveau egoïsme (maar dan soortegoïsme) een belangrijke rol speelt.

Het artikel dat aanleiding is tot Monbiot's beschouwing staat hier.

Geen opmerkingen: