08 oktober, 2015

Herdenking overledenen aan de Europese buitengrenzen 2015

De dag voor Allerzielen, zondag 1 november 2015, vindt op de steiger voor gebouw de Amstelhof in Amsterdam een herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over omgekomen migranten een belangrijke plaats in.

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Meestal naamloos, in stilte. Volgens onderzoekers gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel. Het aantal doden neemt de laatste jaren alleen maar toe. Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU dat vluchtelingen dwingt risicovolle routes te nemen.

Voorafgaand aan de herdenking wordt op de zolder van de Protestantse Diaconie (enkele minuten lopen van de Amstelhof) een korte documentaire getoond, gevolgd door een inleiding van Tineke Strik. Tineke Strik is docent migratierecht, lid van de Eerste Kamer voor GroenLinks en bestuurslid van Defence for Children. Zij is ook lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa die tot taak heeft de mensenrechten te handhaven en democratie en rechtsstaat te bevorderen. Na haar inleiding vindt een plenair gesprek plaats.

Programma:

15.15 uur: inloop zolder van de Protestantse Diaconie, Nieuwe Keizersgracht 1A

15.30 uur: vertoning van korte documentaire, gevolgd door inleiding van Tineke Strik

16.00 uur: nagesprek

17.00 uur: start oecumenische herdenking op steiger voor de Amstelhof, met medewerking van ds. Arjan Plaisier (scriba PKN), pater Saliba Antonios (voorganger Syrisch-Orthodoxe Kerk) en Msg. Jan Hendriks (bisdom Haarlem)

Neem voor meer informatie contact op met de Protestantse Diaconie Amsterdam (Matthias de Vries), tel. (020) 535 30 34/ 06-13583823, of Catholic Worker Amsterdam, tel. (020) 06 – 81673263 (Gerard Moorman)

De herdenking wordt georganiseerd door Kerk in Actie, Justice and Peace Nederland, het Wereldhuis van de Protestantse Diaconie Amsterdam, Catholic Worker Amsterdam.

Geen opmerkingen: