01 oktober, 2015

Kropotkin opnieuw herontdekt


Het is al bijna een halve eeuw geleden dat Roel van Duijn Peter Kropotkin opnieuw onder de aandacht bracht met zijn Boodschap van een wijze kabouter. Voor iemand als Rutger Bregman, modern liberaal in de oorspronkelijke betekenis, is dat uiteraard net zozeer in een oertijd als voor Roel of mij Kropotkin en zijn vertaler (onder anderen) Domela het waren. Vreemde gewaarwording.

Er zitten in dit stuk op meergenoemde Correspondent vragen oproepende opmerkingen over "het anarchisme", diepgang valt niet te verwachten in zo'n artikel. En waarschijnlijk steunt het zwaar op dit stuk. Men mag blij zijn met ieder positief woord over anarchisme in de gevestigde media - spijt mij, Correspondent, maar daar reken ik jullie toch toe.

La conquête du pain en Mutual aid zijn opnieuw uitgegeven in het Nederlands dezer dagen. Laatstgenoemde is hier online te vinden, eerstgenoemde hier. Aangezien Bregman met de ongeletterdheid van de hedendaagse geletterde suggereert dat dit boek in het Engels is geschreven zal ik zo coulant zijn voor zijn lezers v/m op de Engelse vertaling online te wijzen.

Ruth Kinna plaatst Mutual aid in historische context.

Geen opmerkingen: