11 oktober, 2015

Fascisme is een sluipmoordenaar: bestrijdt het voor het te laat is! Blokkeer Pegida!

- door Joke Kaviaar -

Van het zich openlijk zich laten manifesteren van extreem rechts gespuis komt haat en geweld. Hun anti-islam en 'Eigen Volk Eerst – Vol is vol' predikers doen zich voor als 'bezorgde burgers', maar zowel de Pegida kopstukken als een figuur als Wilders hebben maar een enkel doel voor ogen: hun gedachtengoed te laten accepteren en gemeengoed te maken.

Ik vraag me af waarom er nog steeds mensen zijn die vinden dat je moet praten met zulke lui, waarom je hen aan het woord moet laten in de media, waarom je hen de kans moet geven te demonstreren, zich te manifesteren. Dat vraag ik me al jaren af. Ik schreef in 2004 al dat het beleid van Verdonk destijds de uitvoering van de ideeën van Janmaat was, maar ja, wie luistert er? En krijg die geest nog maar eens terug de fles in. Is het vanwege de vrijheid van meningsuiting die selectief ten gunste van hetzende haatzaaiers wordt gehanteerd? Vrijheid van meningsuiting als argument, dat is toch een gotspe als die zogenaamde mening alle vluchtelingen en migranten als terroristen of criminelen afschildert om zo te bewerkstelligen dat ze worden aangevallen op straat of in hun huis?


Het is hier Duitsland nog niet. Maar met de Pegida manifestatie aanstaande zondag op Vredenburg in Utrecht wordt de haat en het geweld uit Duitsland rap geïmporteerd. Moet ik nog uitleggen dat het geen bezorgde burgers zijn? Dat is al gedaan. Maar de stemming zit er al langer in. En dat is reden te meer om Pegida geen kans te gevan in Utrecht zondag. Wilders en co plukken de stinkende vruchten van het zaad dat gestrooid is. Niet alleen Pegida is het probleem, het is de voedingsbodem voor Pegida die maakt dat het normaal gevonden wordt om hen hun gang te laten gaan. Pegida is één van de uitwassen. Zo wordt Hans Janmaat tegenwoordig als een visionair gepresenteerd die gelijk had in de jaren tachtig, wordt racist Joost Niemöller, vriendje van Indentitair Verzet en Voorpost, op de radio uitgenodigd (alsmede ondergetekende die hiervan niet op de hoogte werd gebracht, waarmee getracht werd met mijn hulp de spreekruimte van een racist te legitimeren), en werd diens
laatste boek over – ja alweer die – Hans Janmaat zelfs aangeprezen in het programma Buitenhof op televisie. Moeten we het ook nog hebben over Wilders? Daar had van meet af aan een Cordon Sanitaire omheen gemoeten, maar nee,.. democratie, weet u wel?
Waar is de tijd gebleven dat we racisten nog mochten benoemen voor wat ze waren, zonder daarvoor te worden vervolgd? Iemand een fascist of racist noemen, pas maar op, voor je het weet krijg je een dagvaarding in de bus.

De laatste week zien we toenemende 'acties' tegen vluchtelingen. Het is de opmaat voor meer ellende. Nu nog spandoeken en leuzen en hakenkruizen tegen vluchtelingen gekalkt op muren, maar wat volgt? Is 'Oranje' het begin? Zien we straks ook brandstichtingen in AZC's?

In het kielzog van extreem rechts volgen andere partijen hielen en konten likkend om stemmen af te snoepen van Wilders. Dat zie je aan het Europees 'asiel'beleid. Al jaren. Ook nu zie je dat de keerzijde van het binnenlaten van vluchtelingen is dat er wordt geroepen dat die andere vluchtelingen, die 'economische' vluchtelingen, die hier 'alleen maar komen om een beter bestaan te zoeken' zo snel mogelijk moeten worden gedeporteerd. En weer wordt er geroepen dat het tekort aan sociale huurwoningen door de komst van vluchtelingen komt en dat vluchtelingen die jaren op hun status hebben moeten wachten en in de wachttijd niks mochten en konden nu erop worden aangekeken dat ze recht op een woning hebben. Dat kán natuurlijk niet! En dus wordt er gesproken over containerwoningen.

Vluchtelingen, ze zijn zogenaamd welkom, zo wendt de politiek voor, maar dat is slechts zolang ze bereid zijn zich als
tweederangs burgers te laten behandelen. Intussen worden plannen beraamd om de grenzen verder dicht te gooien en het aanvragen van asiel nog moeilijker en kanslozer te maken.

Wilders roept op tot 'verzet' en krijgt wat hij wil. Wilders opent een 'meldpunt overlast asielzoekers'. Ook de normaalste zaak van de wereld. Dit is de laatste pak 'm beet tien jaar of meer zorgvuldig opgebouwd met de hulp van gevestigde politici die menen dat racisme alleen kan worden bestreden door het gedachtengoed in een ander jasje over te nemen. En zo kan het bijvoorbeeld ook dat 25 mensen die bezwaar maakten tegen de komst van vluchtelingenopvang hun zin hebben gekregen in Soest. Dan heet het: "Er is geen draagvlak voor". Probeer maar eens de komst van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen tegen te houden, zoals in de campagne tegen Kamp Zeist, dan luistert er niemand en gaan bestemmingsplannen voor op menselijkheid.

Ja, het gebeurt geleidelijk, stiekem, het is lastig het moment aan te wijzen waarop het begonnen is. Fascisme is een
sluipmoordenaar. Hij overvalt je niet, hij bekruipt je. Als je niet oplet, raak je besmet. Teveel mensen zien in rechts-extremisten gesprekspartners waarmee je in discussie moet gaan. Maar daarmee maak je hen salonfähig. Je gaat toch niet praten met mensen die stemming maken tegen vluchtelingen, tegen migranten, tegen Marokkanen, tegen Moslims, tegen 'buitenlanders' of 'allochtonen'? Ze verkopen netjes verpakte vreemdelingenhaat, soms voorzien van een wetenschappelijk sausje en daarom des te gevaarlijker. Dat racisme, dat fascisme, dat wordt al lang niet meer alleen gepredikt door figuren als Wilders. De hele samenleving in dit land is doordrenkt van racisme, en de wetten zijn er dan ook naar. En je ziet het overal in, van Zwarte Piet en Gouden Koets tot etnisch profileren en politiemoord in Den Haag. Het is allemaal onderdeel van hetzelfde probleem: de gedachte dat 'wij', de witte Europeanen, de Westerse profiteurs van slavernij, kolonialisme en kapitalisme, superieur zijn.

Legitimeer je racisme door het geen strobreed in de weg te leggen, dan raakt het ingeburgerd, gelegaliseerd en stelt niemand nog kritische vragen. Wie nog wel kritische vragen stelt, kan de wind van voren krijgen. Zo kon een inspreker op een avond over vluchtelingenopvang in Purmerend vorige week rekenen op intimidatie door de NVU.

Zondag in Utrecht. Pegida mag van de gemeente Utrecht geen route lopen maar wel manifesteren op Vredenburg. Om 14 uur zou het moeten gebeuren. Neo nazi's kondigen ook hun komst aan. De gemeente Utrecht is vast van plan hen ruim baan te geven en de tegenstand tegen deze vuilbekken de kop in te drukken. Alles onder het mom van vrijheid van demonstratie. Er wordt slechts gekeken naar wie er wel of niet iets netjes heeft aangemeld, niet naar de inhoud. Democratie is op zijn best als een wolf in schaapskleren. Als de gevestigde orde samenspant met fascisten laat de staat zijn ware gezicht zien. Niks nieuws onder de zon, maar wel reden te meer om er zondag te zijn. Verzet is noodzaak, nu meer dan ooit!

Fascisme is een sluipmoordenaar: bestrijdt het voor het te laat is! Blokkeer en overstem Pegida!

Geen opmerkingen: