19 oktober, 2015

Margareta Porete - mystiek en inquisitie

Thesis heette in Nederlandstalig België wat in Nederland scriptie heette. Een dissertatie op zijn Nederlands was dan een scriptie. Misschien zijn de termen gehandhaafd, ondanks de van hogerhand gedecreteerde veramerikaans-engelsing van de universiteit.

Hoe dan ook, hier een scriptie in de Vlaamse zin over Margareta Porete, de mystica die op grond van allerlei schandelijke aanklachten (dat is wat ik er van begrijp) door de inquisitie vermoord is. Radicale mystiek buiten het Boek om als reden om iemand te doden.

Geen opmerkingen: