18 oktober, 2015

Glosse over de vaderloze maatschappij

In het boek van Auke Boersma over zijn jaren als Provo komt het tot uiting dat hij, hoewel een vader hebbende, gevoelsmatig vaderloos lijkt op te groeien. Boersma suggereert dat dit voor meer provo's zou kunnen gelden. Mij schiet te binnen dat Peter J. Muller, medeoprichter van Hitweek, eenmaal gepromoveerd of gedegradeerd tot columnist bij De Telegraaf ook zinspeelde op De Ontbrekende Vader.
Nu is de Afwezige Vader bijna een vast gegeven geweest in mijn leven, dus het verbaasde mij destijds dat mensen van mijn generatie zich daarover beklaagden terwijl zij wel degelijk een vader hadden.
In de korte bespreking van Boersma's boek heb ik de verwijzing naar dit op zich opmerkelijke thema achterwege gelaten. Misschien uit persoonlijke onmacht op dit punt. Ik verwijs maar naar een bespreking van Mitscherlichs boek over de weg naar de vaderloze maatschappij.

Geen opmerkingen: