06 oktober, 2015

Sloop Kamp Zeist!


- door Joke Kaviaar -


Open brief aan de gemeente Zeist voorafgaand aan
actiedag tegen de gezinsgevangenis op Kamp Zeist.
. Tevens tekst bij demonstratie vanavond bij de gemeente Zeist.

Hoe kun je zeggen dat als iets wettelijk aan regels voldoet, het wel in orde zal zijn?

Hoe kan de gemeente Zeist zeggen dat als een aangevraagde bouwvergunning aan alle voorwaarden voldoet, deze kan worden verleend, terwijl er een belangrijke voorwaarde is waaraan de bouw niet voldoet, namelijk in het geval van de bouwvergunning voor de gezinsgevangenis op Kamp Zeist de voorwaarde: menselijkheid.

Het is een simpele voorwaarde. En dit is een simpele vraag: voldoet de bouw van een gevangenis om gezinnen, die gevlucht zijn voor honger, armoede of de gevolgen van klimaatverandering, op te kunnen sluiten, om hen te kunnen deporteren naar een plek zonder toekomst voor hun kinderen – voldoet die bouw aan een voorwaarde die veel belangrijker is dan die van regeltjes voor bouwstenen en beton? De voorwaarde: menselijkheid?

Meent de gemeente nu echt te durven beweren dat het enige belang waarmee zij zich bezighouden, het belang is van een bouwwerk, en niet een belang van mensen? Dan heeft u allen een hart van steen.

Gemeente Zeist, vandaag is het moment om op uw schreden terug te keren. Beschaamd, maar nog wel op tijd.
Vandaag is het moment om de rug te rechten tegen de landelijke politiek, tegen de Europese politiek, tegen economische belangen voortvloeiend uit uitbuiting van de derde wereld.
Vandaag is het moment om u te onderscheiden van al het extreem rechtse gebral, al het populistisch vertoon van volksmennerij, om niet toe te geven aan sentimenten van aangewakkerde angst en haat. Vandaag is het moment om het anders te doen dan de gemeente Soest, die het presteerde om op basis van 25 angst- en haatstemmen geen vluchtelingenopvang in de gemeente te beginnen omdat er 'geen draagvlak' voor zou zijn.
Gemeente Zeist: u kunt nu zeggen: er is geen draagvlak voor een gezinsgevangenis in een tijd dat mensen hier komen om te overleven, om een bestaan op te bouwen, om te leven. Dat geldt niet alleen voor al die mensen uit Syrië die nu Europa binnenkomen, dat geldt ook voor al die mensen die worden opgesloten in grensgevangenissen als Kamp Zeist. Er kan en mag geen onderscheid worden gemaakt in redenen die mensen hebben om te vluchten. Niemand heeft daartoe het recht. De Neederlandse staat niet, en ook u niet.

Mag een vluchteling alleen asiel aanvragen als hij dreigt te worden neergeschoten of gemarteld, maar niet als hij of zij van honger dreigt om te komen omdat die reden 'economisch' wordt genoemd en wordt afgedaan als 'gelukzoeken'? Is de dood van de één minder erg dan die van de ander? Wilt u voor de een wel verantwoordelijk zijn en voor de ander niet? Hoe zit dat? Beantwoord u die vraag eens? Zonder te verwijzen naar de landelijke politiek, laf als altijd?

Gemeente Zeist, u kunt zich niet verschuilen achter 'Het Rijk'. U heeft een eigen verantwoordelijkheid, een eigen geweten. Regeltjes over bouwwerken zijn veel minder belangrijk dan fundamentele vrijheden en rechten. Neederland is een rijk land. Er is plaats genoeg voor iedereen, inclusief heel veel vluchtelingen. Op de plaats van Kamp Zeist, het detentiecentrum Kamp Zeist, zou ook plaats kunnen zijn voor opvang in plaats van opsluiting. Het feit dat het voormalig militair luchtvaartmuseum als zodanig in gebruik gaat worden genomen, bewijst dat. Aan de ene kant van de muur en de hekken opvang, aan de andere kant opsluiting. Dat is hoe het er nu naar uit ziet.
U ziet het wel, u weet het wel, maar u sluit de ogen voor deze ongelijkheid net zoals voor de ongelijkheid in welvaartsverdeling op deze aardbol.

Wat niet weet, wat niet deert. Dat geldt vast en zeker ook voor het lot van de gezinnen met kinderen die met uw medewerking uit het land worden gezet. Van deze kinderen zullen geen foto's in de krant komen als ze zijn gestorven. Naar hen kijkt niemand om nadat ze gedeporteerd zijn. Als we zouden weten wat er met hen gebeurde, zouden veel meer mensen protesteren tegen de bouw van deze gezinsgevangenis. Het is hét grote geheim achter het deportatiebeleid, de achterdeur van het zogenaamd humane vluchtelingen binnenlaten, hetgeen overigens ook alleen maar tijdelijk zal blijken te zijn zodra de overheid meent dat Syrië of welk ander land dan ook weer in hun gesloten ogen veilig is.
Het grote geheim is de massamoord over de grens. De stille onzichtbaar gemaakte oplossing van het 'vluchtelingenprobleem': de dood achter de schermen. De moordexport per KLM lijnvlucht of Frontex chartervlucht. Uit het oog, uit het hart.

Uw gemeente weet als geen ander de schijn goed op te houden. Net als de overheid, en het bedrijf dat de gezinsgevangenis bouwt, De Vries en Verburg. Net als de Dienst Terugkeer en Vertrek die ik beter de Dienst Terreur en Verrek kan noemen. Net als het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers, of moet dat zijn: het Centraal Opsluit Orgaan Asielzoekers? Immers, ook zij werken mee aan de realisatie van de gezinsgevangenis. Aan de schone schijn van een gevangenis zonder cellen. Het is alleen maar een grotere kooi, anders niet.

Waarom staan we vanavond eigenlijk voor het gemeentehuis van Zeist? Praat ik tegen muren? Verwacht ik nu werkelijk met dit betoog, verwachtten de mensen die brieven met bezwaren tegen de bouw van de gezinsgevangenis stuurden, dat u naar mij en naar hen zou luisteren, zoals de gemeente Soest het oor liet hangen naar mensen die geen opvang van vluchtelingen in hun gemeente wilden? Zou het echt zo zijn, dat protest zinvol is? Of is het alleen zinvol wanneer het de vreemdelingenhaat dient, die van staatswege al lang in wetten is ingebed en dus past in het beleid? Is het alleen zinvol als mensen vluchtelingen een leven willen ontzeggen, als ze achter de hetze van Wilders aanlopen? Is dat de enige stem waarnaar wordt geluisterd? Ik vrees van wel. Ik sta hier, waarschijnlijk tegen beter weten in, maar ik sta hier ook opdat u nooit zal kunnen zeggen:

“Wir haben es nicht gewusst”

Gemeente Zeist, zegt u mij: is mijn veronderstelling dat de levens van vluchtelingen voor u ondergeschikt zijn aan regeltjes over bouwvergunningen juist? We zullen het weten vanavond. U krijgt het bloed aan de handen van alle doden ten gevolge van deportaties vanuit Kamp Zeist. U maakt dan deel uit van de zoveelste zwarte bladzijde uit de geschiedenis van dit land, na die van het profiteren van de slavernij, na die van het terugsturen van Joodse vluchtelingen in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Terug naar nazi Duitsland.

En ook nu zijn de nazi's er weer. En ook nu weer worden mensen tegen elkaar opgehitst. In dit geval; de binnenlandse bevolking tegen vluchtelingen. Ook nu weer worden vluchtelingen achtervolgd en vervolgd als paria's, als untermenschen. Op straat gezet, opgejaagd. Hoe lang nog voordat ook in dit land, in navolging van Duitsland, de stemmingmakerij tegen vluchtelingen leidt tot geweld tegen hen? Denk hier over na: u kunt als gemeente onderdeel zijn van de oplossing of onderdeel van het probleem. Het is zaak het fascisme van het jaar 2015 niet te legitimeren en te verexcuseren, het niet te voeden of te accorderen. Het is zaak Kamp Zeist niet te vernieuwen of uit te breiden, het is zaak Kamp Zeist te sluiten en te slopen. Doet u het niet, dan moeten andere mensen het doen, wettig of onwettig. Vluchtelingen klimmen over hekken heen. We moeten hen helpen de hekken te slechten. Vrijplaatsen in plaats van onheilsplaatsen. Opvang in plaats van opsluiting. Het is een zaak van leven of dood. Met het afwijzen van de bouw van de gezinsgevangenis kan een eerste signaal worden afgegeven. En ik weet het, en u weet het: “Wir haben es nicht gewusst” kan niet meer. Sloop Kamp Zeist.

Geen opmerkingen: