13 augustus, 2015

Hugo Pinell vermoord

Hugo Pinell vermoord bij een zogenaamde gevangenisrel. Over deze man die 51 jaar gevangen heeft gezeten heb ik eerder geschreven, hij was de laatste van de San Quentin Six. Na 44 jaar isoleercel was hij maar net losgelaten onder de "gewone" gevangenisbevolking.

Zoals onder andere op De Vrije geplaatst:

Op 21 augustus 1971 werd George Jackson in de San Quentin-gevangenis, Californië, VS, doodgeschoten. De omstandigheden waaronder dit plaatsvond zullen wel nooit opgehelderd worden. Jackson zat naar het leek levenslang voor een roofoverval; in de gevangenis radicaliseerde hij, zoals je kunt zeggen, naar de geest des tijds. "Buiten" was er de burgerrechtenbeweging, werd Martin Luther King doodgeschoten, kwam de Black Panther Party op en werd de repressie volop ingezet. "Binnen" was er mogelijk die eenentwintigste augustus een opstand gaande, er zijn doden gevallen onder bewakers en gevangenen. Maar de toedracht en de rol die Jackson er in speelde zullen wel duister blijven. Het verhaal dat zijn advocaat een revolver naar binnen had gesmokkeld heeft het niet gehaald bij de rechter. Toch kan men het makkelijk terugvinden op het net in zogenaamd encyclopedische teksten.


Een van degenen die was aangeklaagd vanwege de opstand was Hugo Pinell, die op zijn negentiende levenslang werd opgesloten wegens verkrachting. (Zijn verklaring was dat hij maar schuld bekende omdat hij dacht er dan met een paar maanden van af te zullen komen). Hugo Pinell was op zijn twaalfde vanuit Nicaragua in Californië terechtgekomen. Hij hoorde bij de radicaliserende zwarte gevangenen en fungeerde als schakel tussen de Spaans- en de Engelstaligen in de Californische goelag.
De maand waarin Jackson gedood werd heet sindsdien Black August, wie er op zinspeelt vanuit de nor wordt daarom al verdacht van het lidmaatschap van een gang.

Pinell was de laatst overgeblevene die nog zat, van de San Quentin Six, het zestal dat de opstand "geleid" zou hebben, die 21e augustus. Er is slechts een van de betrokkenen veroordeeld voor moord op een bewaker, John Larry Spain, en die is al jaren geleden vrijgelaten. Pinell bracht zijn levensdagen door in een isoleercel, al sinds 1969. (Luchten vanuit de isoleercel vond toen nog wel groepsgewijze plaats zodat contact met anderen nog mogelijk was, ruim veertig jaar geleden).

Verleden week werd Pinell uit de isoleercel gelaten en in "algemene bevolking" geplaatst.
Deze week werd hij vermoord, op 12 augustus. Onder het wakend oog van bewakers die misschien waarschuwingsschoten hebben gelost toen iemand een mes trok en ging steken. Of Pinell is doodgestoken of doodgeschoten weten we nog niet.
"Het land van de vrijen. Het tehuis der dapperen".
Nader bericht volgt wellicht.

Van de aan Hugo Pinell gewijde site:

Hugo Pinell was assassinated at new Folsom State Prison, August 12, 2015. This is another example of the racism people of color inside those prisons are confronted with on a daily basis. Like Comrade George, Hugo has been in the cross hairs of the system for years. His assassination exemplifies how racists working in conjunction with prison authorities commit murderous acts like this. We saw it on the yard at Soledad in 1970 and we see it again on the yard at Folsom in 2015.

Hugo's life was a living hell. We witness the brutality inflicted on him by prison guards as they made every effort to break him. He endured more than fifty years of sensory deprivation; for decades, he was denied being able to touch his family or another human being, as well as attempts on his life. This is cruel and unusual punishment! Hugo is not the monster that is being portrayed in social media / news media. The CDC is the real monster.

During the SQ Six trial we really got to know Hugo. He was as we all were under a lot of stress. His stress was heavier than mine because he had the additional load of being beaten on regular occasions. We saw the strength of his spirit, and through it all he managed to smile.

We mourn the loss of our comrade brother, Yogi. We have been hit with a crushing blow that will take some time to recover from. We must expose those who under the cover of law orchestrated and allowed this murderous act to take place. The prisoners who did it acted as agents of the state. It comes at a time when prisoners are collectively trying to end decades of internal strife. Those who took his life have done a disservice to our movement, their actions served the cause of the same oppressor we fought against!

No longer do you have to endure the hatred of people who didn’t even know you and never dared to love you. You have represented George & Che well, and we salute you!

SQ SIX
David General Giap Johnson
Luis Bato Talamantez
Willie Sundiata

Geen opmerkingen: