12 augustus, 2015

Voorzichtig ingeleid in de mystiek in 1982

In 1982 was het waarschijnlijk een waagstuk, voor of namens een katholiek publiek ingaan op "westerse mystiek". Vanwege de interesse in wat voor oosterse mystiek doorgaat viel er niet aan te ontkomen. De Katholieke Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid gaf van de in Warmond (dat kon daar toen nog) tot theoloog opgeleide J. Streng Voorbij het denken - verkenningen in de westerse mystiek. Het is wel een aardige greep om de mystiek te benaderen aan de hand van contemporaine Nederlandse dichters, ter illustratie. Schrijver vindt het enerzijds belangrijk dat de ervaring (weer) een rol zou spelen in de Kerk, anderzijds wordt steeds beklemtoond dat mystiek voor de ingewijden is en altijd gedekt dient te worden door Schriftplaatsen. Zomaar "een ervaring" hebben, dat kan iedereen. Die kan net zo goed van de duivel komen.

Het boek haalde binnen een jaar twee drukken en toen was het blijkbaar voorbij. De Stichting heeft nog een voorraadje.

Geen opmerkingen: