26 augustus, 2015

Liberaal als een aal

Dat vuilnismannen meer verdienen dan bankiers zal als een paradox klinken tenzij men de betekenis van verdienen uitdiept. Werk dat er toe doet wordt nu eenmaal minder betaald dan bullshit jobs zoals Graeber ze noemt, stierenstrontstielen vertaal ik dit woord. Graeber wordt dankbaar aangehaald door Rutger Bregman en Jesse Frederiks. Wat mij irriteert aan een initiatief als De Correspondent en deszelven scribenten (onder wie Femke Halsema, wat genoeg zegt) is de toekenning van belang aan allerhande schrijvers v/m van wie ik de verdienste niet vermag in te zien, ook niet bij de tweede beschouwing. Bij wie Graeber natuurlijk niet hoort.

Maar het is wel heel aardig te lezen dat echte liberalen, niet het soort politieke avonturiers dat zich nu deze naam laat aanmeten, tegen onverdiend inkomen, dus tegen niet zelf verworven vermogen, waren. Dat mocht gerust wegbelast worden, zoals er ook niet zomaar geprofiteerd mocht worden van voorzieningen die door de gemeenschap waren bekostigd: wegen, vervoer en andere voorzieningen. Het waren dan ook de liberalen die in Amsterdam de erfpachtregeling hebben ingesteld, die door hun valse erfgenamen dezer dagen afgeschaft wordt omdat profiteren nu juist een liberale specialiteit dient te zijn naar de normen van nu.
Een van de redenen waarom ik mijn schouders ophaal over een "liberaal" medium als De Correspondent. Het liberalisme heeft zijn houdbaarheid overschreden en het komt niet meer terug tot leven. Ook niet als het 't basisinkomen adopteert.
Een proeve.

Geen opmerkingen: