11 augustus, 2015

Conferentie over Dorothy Day

Een conferentie waar zowel de persoon als de leringen van Dorothy Day, medestichter van de Catholic Worker, aan de orde komen. Oblate School of Theology in San Antonio, TX, eind oktober 2015.

Geen opmerkingen: