24 augustus, 2015

Clarissen stappen over op vegetarisme

De term is mede van Franciscus van Assisi (in wiens naam overigens vreselijke dingen zijn gedaan in "de Nieuwe Wereld") maar Moeder Aarde, ook al geadopteerd door de paus, speelt een rol bij een beslissing van Clarissen in Megen over te gaan tot vegetarisme:

De laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over de grote impact van de grootschalige vleesproductie en -consumptie. De cijfers zijn schrikbarend. Om er even twee te noemen (uit 2011): afhankelijk van het soort vlees is voor 1 kilo vlees 3 tot 7 kilo veevoer nodig, verbouwd in en geïmporteerd uit derdewereldlanden. En wat te denken van het waterverbruik voor de productie van vlees: voor bijvoorbeeld 1 kilo rundvlees is 15.500 liter (!) water nodig. In een wereld met steeds grotere waterschaarste haast niet te bevatten. Voor ons strookten die scheve verhoudingen niet langer met onze franciscaanse wijze van leven. We kiezen voor solidariteit met de armen, onder wie mensen in derdewereldlanden die de dupe zijn van onze te ver doorgevoerde vleesproductie en -consumptie. Ook willen we leven in eerbied voor onze zuster, moeder Aarde.

Verder lezen.
Meer over deze kloostergemeenschap hier.

Geen opmerkingen: