30 augustus, 2015

De wilde bij is pas echt bedreigd

Dat men zich zorgen maakt om bijen is op zich een goede zaak - maar het kweken van honingbijen is niet per se een manier om "de bij" te redden. De wilde bij wordt bedreigd door insecticiden, klimaat verandering en biotoopverwoesting.

Sinds de intensivering van de landbouw zijn er simpelweg niet genoeg bijvriendelijke planten om alle bijen te voeden. De bijen hebben honger. Gek genoeg is het voor veel bijensoorten in de stad beter toeven dan op het platteland, waar bloemrijke graslanden een zeldzaamheid zijn geworden. De stadstuinen en parken zijn een geschikter leefgebied voor bijen. Zo kun je tegenwoordig in het Amsterdamse Vondelpark bijen tegenkomen die in de rest van Nederland zeer zeldzaam zijn.
Bron.

Een van die nieuwe Amsterdamse bijensoorten is de Grote klokbij, zie illustratie.

Geen opmerkingen: