28 augustus, 2015

Lopende vissen

De klimbaars in opmars! Hoe het dier in Oost-Indonesië (wordt Papua Barat bedoeld?) en Papua-Nieuw-Guinea terecht is gekomen vertelt het verhaal niet, maar nu "dreigt" het naar Australië te komen. Het dier wordt maar alvast als agressief omschreven en als een bedreiging voor inheemse soorten. Hoed u voor vissen die komen aanlopen.

Een vis die op het land kan lopen, het lijkt de schakel van het zee- of waterleven naar het landleven van de gewervelde dieren. Of zijn dat de longvissen zoals zij nu nog bestaan?


Voor het voortbestaan van andere lopende vissen wordt nu juist gevreesd.

Geen opmerkingen: