15 juli, 2013

Ze durven het woord "totalitair" te gebruiken voor anderen

So you are a liberèl - een commentatrice van Microsoft en General Electric. Zij roept klokkenluider Edward Snowden op zich over te geven, want zo wil het regime het en degenen die haar betalen.
Het onwaarschijnlijkste en dus ongetwijfeld waarachtig gedebiteerde - de bron staat online, maar ik verwijs het liefst naar een tweedehandslink - is dat zij het niet heeft over de Stasipraktijken tot de zoveelste macht van het regime van de VS.
Zij verwijt Snowden dat hij toevlucht probeert te zoeken tot de "meest totalitaire regimes" van de wereld.
De meest totalitaire regimes van de wereld.
Zij bedoelt Venezuela of Rusland.

Vijftig jaar geleden al betoogden Baran & Sweezy dat er allang geen pogingen meer worden gedaan om het monopoliekapitalisme van de VS (en elders) van een glansrijke positieve ideologische rechtvaardiging te voorzien. Er kon alleen in termen van anti- worden geredeneerd.
Een halve eeuw later is het anti- nog absurder geworden.
Het verschil met toen is dat in toenemende mate het ideologisch bombardement niet meer geaccepteerd wordt, althans in ieder geval in de zaak-Snowden. Dat is winst. Een heel kleine, maar het is winst.

Geen opmerkingen: