31 juli, 2013

Het verrassende van het onverrassende

Niet dat "de overheid" van het Rijk al het internetgedrag van haar onderhorigen volgt is verrassend - dat er geen enkele rechtvaardiging in de stijl van "we doen dit voor de Democratie" aan te pas komt, dat is nog de verrassing. Het regime is aan zijn einde. Alles weten is niets weten, "de overheid" is zelf de grootste propagandist voor het anarchisme.

Een ideologische rechtvaardiging van de bestaande orde wordt dezer dagen niet meer geleverd. Dit is wel degelijk beangstigend - er valt namelijk heel wat te zeggen voor wat nog niet lang geleden de liberale democratie genoemd werd. Het was niet de beste aller regeringsvormen, wel de minst slechte. Met een openlijke jacht op de enkelingen (ook zo merkwaardig evengoed, die enkelingen) die onthullen wat het regime van iedereen wil weten is er ook geen masker op te houden. Dat het een masker was hoort bij het gangbare anarchistische verhaal maar of het klopt of altijd geklopt heeft betwijfel ik. Zonder dit masker was zelfs het verspreiden van anarchistische gedachten niet mogelijk want verboden dus er zit een tegenstrijdigheid in dergelijke kritiek die ik de naam kritiek niet eens waard vind.

Zoals gezegd: een overheid die alles van iedereen weet weet niets meer. Een opstand kan al deze kennis niet voorkomen. Het is veeleer de vorm van die opstand die mij soms zorgen baart.

Geen opmerkingen: