04 juli, 2013

De anarchistische drempel

De macht lag op straat, of misschien ligt zij daar nog - en er waren/zijn zichtbare anarchisten bij de laatste, grootste mobilisatie in Egypte.
Maar als ergens de afgelopen dagen de "anarchistische drempel" bereikt lijkt (leek?) te zijn is (was?) het wel Egypte - de leiderloze omwenteling van onderop. En het valt eigenlijk nog lang niet te zeggen of het leger dat alsnog de regering opzij heeft gezet nu vrij spel zal hebben.

Toen ik van het verschijnen van Paul Cudenec's boek The anarchist revelation hoorde heb ik het meteen besteld - prompt hierna bood hij mij een exemplaar aan als hij zijn auteursexemplaren binnen zou hebben. Te vroeg, te laat. Maar helaas, zo werken de posterijen in het Markttijdperk, ik heb nog steeds niets ontvangen.
Een interview met Paul.

Geen opmerkingen: