11 juli, 2013

Algemene stakingen aan de orde van de dag


Een dag van algemene staking in zowel Brazilië als Chili. In Portugal lijkt een eerdere algemene staking, de vierde sinds de revolutie van 1974, het kabinet te doen wankelen. (De Braziliaanse staking is zelfs de vierde in de hele geschiedenis van het land.) Maar er is geen partijencombinatie die een koerswending zal doorzetten.
En ik waag mij al met al (nog) niet aan een beoordeling van de situatie in Egypte, al wijst de blokkade van Gaza en de jacht op de top van de Ichwan nou niet direct op iets revolutionairs althans iets democratisch.

Een ontmoedigende vraag: als de heersende klasse toch al van plan is tot massaontslagen over te gaan, wat voor effect moet een algemene staking dan hebben? Het duidelijkst geldt die vraag nog voor Griekenland.

Geen opmerkingen: