29 april, 2013

Zoek de gerechtigheid

Seeking justice van Keith Hebden heb ik aanbevolen gezien voor niet-christelijke activisten die zich afvragen wat die christenen bij hun acties doen. Zo zullen seculieren het zeker uitdrukken. Ik heb daar zelf vertoefd. En ik houd niet van het woord "christenen", omdat het makkelijk in een identiteitspolitiek vertoogje in te passen is en dan kan concurreren (in de VS weten ze er wel raad mee) met de Minderheid naar Keuze. Het christendom is een streven, geen identiteit. Hetzelfde geldt voor de anarchie en zo zijn beide te combineren - uit dien hoofde ken ik Keith Hebden dan ook persoonlijk. In zijn laatste boek beroept hij zich ook niet op het christendom, hij beveelt de navolging van Jezus (niet: Christus) na, hetgeen ook in de christen-anarchistische traditie past.

Hiermee richt zijn manifestachtige boek zich ook meteen tot degenen die daarvoor gevoelig zullen zijn, die zich wellicht wel "christenen" noemen. Voor velen, zoniet de meesten in de Noordatlantische wereld is Jezus geen gestalte van belang meer, iemand wiens woorden of daden navolging vragen. Dit kan als verlies en winst tegelijk gezien worden. Ik moet nog zien of de seculiere activisten waar Grumbling Graham naar verwees zo hardnekkig actie voeren dat zij bijna vaker in de gevangenis zitten dan daarbuiten - zoals Ciaran O'Reilly, Martin Newell en mensen die ik ken via de Nevada Desert Experience, zoals Megan Rice, Steve Kelly, Louis Vitale (die ik nooit ontmoet heb, hij "zat" altijd net weer) en meer.

De stappen die Keith ontwikkelt lijken mij geschreven voor mensen die elkaar kennen uit parochie of gemeente of uit een ander verband waarin de compassie van Jezus van Nazareth van belang geacht wordt. Ik vraag mij af of het in Nederland nog een gezelschap van enige omvang zou opleveren, maar wellicht - hopelijk - vergis ik mij. Het hoeft natuurlijk ook niet beperkt te zijn tot een gemeente, de Kerk is wereldwijd. Zijn exegese van bepaalde verhalen - het water dat in wijn veranderd wordt bijvoorbeeld - is nieuw voor mij, contextueel en vanuit bevrijdingstheologisch perspectief (iets wat men liever niet meer hoort zeggen dezer dagen).

Een goede inleidende gids tot praktisch christen-anarchisme, Seeking justice.

- Keith Hebden, Seeking justice - the radical compassion of Jesus. Winchester: Circle Books, 2013. Prijs van papieren uitgave varieert van omstreeks 9 tot 12 pond.

Geen opmerkingen: