01 april, 2013

Martin Buber over Leo Sjestov

Sjestov is een representatief denker van onze tijd. Hij is een vragend denker. Maar niet zoals Socrates, die het juiste antwoord weet en dit zijn gesprekspartner aanvankelijk 'ironisch' onthoudt. Sjestov heeft geen pasklare antwoorden op zak; maar hij weet, wat nu en hier gevraagd moet worden; hij leert ons vragen. Daarbij deinst hij er niet voor terug soms in plaats van één, twee antwoorden te vinden, die met elkaar in strijd zijn. Hij heeft er zelf (in een notitie waar Pro domo boven staat) op gewezen, dat hij gewoon is openlijk over zulke tegenstrijdigheden te spreken. Daarmee leert hij ons iets wat voor ons, mensen van deze tijd, zeer belangrijk is: dat men zulke tegenstrijdigheden niet voortijdig - en dit wil zeggen: in schijn - mag opheffen.

Het is deze onverschrokken eerlijkheid in het stellen van zijn vragen, die Sjestov heeft gemaakt tot de eminente religieuze denker die hij is.
(1964)

Geen opmerkingen: