10 april, 2013

Religieuzenprijs voor Jeannette Noel-huis


De Religieuzenprijs 2013 is toegekend aan het Jeannette Noëlhuis  van Catholic Worker te Amsterdam.

 Het Jeannette Noëlhuis  is voorgedragen door br Gerard Mathijsen osb van de Sint-Adelbertabdij te Egmond.  Hij motiveerde deze voordracht aldus:  De evangelisch geïnspireerde inzet voor met name asielzoekers sluit nauw aan bij de traditie en de spiritualiteit van religieuzen. In het huis wordt hulp en onderdak geboden aan asielzoekers. Ook worden waken georganiseerd bij vreemdelingengevangenissen en werkt men mee aan talloze acties. (-) Mijns inziens is dit een voorbeeldige instelling die verdient om van de KNR een uitdrukkelijke blijk van waardering te ontvangen. (-) In de hoop dat het initiatief voor velen een bron van inspiratie en bemoediging mag zijn.

In de bewogenheid van de dragende krachten van het Jeannette Noëlhuis  en de wijze waarop zij zich inzetten, zullen veel religieuzen en andere bezielde en geëngageerde mensen zich kunnen herkennen.

Ter informatie een fragment uit de tekst op de homepage van de site van het Jeannette Noëlhuis : Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. (-) Ons streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten.
In het evangelie van Matteüs zegt Jezus: ″Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan″. Tot de onaanzienlijksten anno 2012 horen ook de mensen in onze samenleving die wij het stempel ″illegaal″ opdrukken. Daarom leven we samen met tien tot twaalf mensen zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. We (proberen te!) delen wat we hebben met anderen die minder hebben. We vragen geen salaris voor wat we doen, maar ontvangen wel kost en inwoning.
In de kerngroep werken christenanarchisten en democraten, softe vegetariërs en gewetenloze vleeseters, hardcore protestanten en latijn prevelende katholieken, jong en zich jong voelende, man en vrouw, samen onder één dak. De Catholic Workerbeweging heeft geen partijprogramma of hoofdkantoor. Ieder binnen de beweging zoekt steeds opnieuw naar nieuwe en oude antwoorden op de vragen van de tijd. We zien het als een persoonlijke taak van ieder om te helpen wanneer iemand in nood is. We maken geen aanspraak op overheidsgeld. Dankzij de steun van veel mensen, engelen en heiligen en Gods erbarmen kan deze gemeenschap bloeien.

Mattias Brand, Margriet Bos, Frits ter Kuile en Farina Maletz

Meer informatie op de website van het Jeannette Noëlhuis : www.antenna.nl/Noëlhuis .
De uitreiking van de prijs vindt plaats in de Verkadefabriek te ‘s-Hertogenbosch op 28 mei 2013. Wie deze uitreiking wil bijwonen kan zich aanmelden via een bericht aan communicatie@knr.nl

Bron.

Geen opmerkingen: